Als Bethlehem geen plaats meer heeft

Boom versieren, tiereliereliere

Daar lopen twee mensen

Dank je wel klein ezeltje

Dank U

De ezel

De herdertjes lagen bij nachte

Driekoningen, Driekoningen

Eenzame kerst

Eer zij God in onze dagen

Eeuwen geleden

Er is een Kindeke geboren

Er is een roos ontsprongen

Er kwamen 3 koningen

Gij die de ster van David zijt

Gloria   in Excelsis Deo

Herders, hij is geboren

Het was een maget uitverkoren

Hoe leit dit Kindeke

Hoog daar aan de hemel

I'm dreaming of a white Christmas

In deze heilige Advent

In een koude donk're nacht

It's the most wonderful time of the year

Jingle bell rock

Jingle bells

Kling klokje klingelingeling

Komt allen tezamen

Last Christmas

Let it snow

Maria die zoude naar Betlehem gaan

Midden in de winternacht

Nu daagt het in het oosten

Nu zijt wellekome

O denneboom

Rudolph the red-nosed reindeer

Santa Claus is coming to town

Sneeuwklokje, klingelingeling

So this is X-mas

Stille nacht, heilige nacht

't Is geboren het God'lijk Kind

Te Bethlehem geboren

We wish you a merry Christmas

Wij komen tezamen

Wij zijn de drie Koningen met hun ster

Winter wonderland