Nu daagt het in het oosten

Nu daagt het in het oosten
het licht schijnt overal
Hij komt de volken troosten
die eeuwig heersen zal

De duisternis gaat wijken
van d'eeuwenlange nacht
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht

Zij, die gebonden zaten
in schaduw van de dood
van God en mens verlaten
begroeten 't morgenrood

De zonne, voor wier stralen
het nact'lijk duister zwicht
en die zal zegepralen
is Christus, 't eeuwig licht

Reeds daagt het in het oosten
het licht schijnt overal
Hij komt de volken troosten
die eeuwig heersen zal.


Meer kerstliedjes op
kerstsongs.nl