Eeuwen geleden

Eeuwen geleden, kwamen getreden,
herders in Bethlehems arme stal.
Zacht ziet de moeder neer
op 't Kindje klein en teer.
't Hemelse licht schijnt overal.
Kindje in de heil'ge nacht,
dat ons Gods liefde bracht.
Ook wij staan om Uwe krib geschaard.
Lief, heilig kindekijkn, nu wij zo stille zijn,
klinkt zacht en teder:" Vrede op aard"!


Meer kerstliedjes op
kerstsongs.nl