Hoe leit dit Kindeke

Hoe leit dit Kindeke hier in de kou
Ziet eens hoe alle zijn ledekes beven
Ziet eens hoe dat Het weent en krijt van rouw!
Na, na, na, na, na, na Kindeke teer
Ei, zwijg toch stil, sus sus, en krijt niet meer

Zo ras dan herdekes komt naar de stal
Speelt een zoet liedeke voor dit teer Lammeke
Mij dunkt het, dat Het nu haast slapen zal
Na, na, na, na, na, na Kindeke teer
Ei, zwijg toch stil, sus sus, en krijt niet meer

En gij, o engeltjes komt hier ook bij
Zingt een motetteke voor uwen Koning
Wilt hem vermaken door uw melodij
Na, na, na, na, na, na Kindeke teer
Ei, zwijg toch stil, sus sus, en krijt niet meer

(Vlaams, katholiek, 1897)


Meer kerstliedjes op
kerstsongs.nl