Er is een roos ontsprongen

Er is een roos ontsprongen, uit ene zuivere stam
Die naar profete zongen, voortkwam uit Jesse's stam
Zij heeft haar bloem verbracht, al in de koude winter
In īt midden van de nacht

Wij loven u Maria, en 't Kind dat gij ons bracht
Hij is ons aller vreugde, het licht in duist're nacht
U kindje in deze stal, aanbidden wij tesamen
O koning van 't heelal

Er is een roos ontsprongen, uit ene zuivere stam
Die naar profeten zongen, voortkwam uit Jesse's stam
Zij heeft haar bloem gebracht, al in de koude winter
In 't midden van de nacht

(Duits > Nederlands, katholiek, origineel 15e/16e eeuw


Meer kerstliedjes op
kerstsongs.nl