Stille nacht, heilige nacht

Stille nacht, heilige nacht
alles slaapt, sluimert zacht
Eenzaam waakt het hoogheilige paar
lieflijk kindje met goud in het haar
Sluimert in hemelse rust
Sluimert in hemelse rust

Stille nacht, heilige nacht
Zoon van God, liefde lacht
vriend'lijk om Uwe God'lijke mond
Nu ons slaat de reddende stond
Jezus, van Uwe geboort'
Jezus, van Uwe geboort'

Stille nacht, heilige nacht
herders zien 't eerst Uw pracht
door der eng'len alleluja
galmt het luide van verre en na
Jezus, de redder, ligt daar.

(Oostenrijk > Nederlands, katholiek, 1947, origineel rond 1900)Meer kerstliedjes op
kerstsongs.nl