Gij die de ster van David zijt

Gij die de Ster van David zijt
en wijzen roept en dwazen leidt
Gij hebt in duister U gewaagd
en naar de rechte weg gevraagd

Gij die de Heer zijt en de Geest
die van den aanvang is geweest
Gij hebt U onderworpen aan
de letter van ons voortbestaan

Gij die de zin der Schriften zijt
Gods Woord in alle eeuwigheid
Gij hebt gehoorzaamheid geleerd
en vuur van hoop heeft U verteerd

O Zoon van God, ons aller hoofd
gelijk een kind hebt Gij geloofd
en als een minnaar liefgehad
Jerusalem, Uw moederstad.


Meer kerstliedjes op
kerstsongs.nl