Komt allen tezamen

Komt allen tezamen
jubelend van vreugde
Komt nu, o komt nu naar Betlehem!
Ziet u de vorst der eng'len hier geboren
 

Komt, laten wij aanbidden
komt, laten wij aanbidden
komt, laten wij aanbidden die Koning.
 

Komt allen tezamen,
komt verheugd van harte
Bethlehems stal in den geest bezocht
Ziet nu dat kindje, ons tot heil geboren
 

Komt, laten wij aanbidden
komt, laten wij aanbidden
komt, laten wij aanbidden die Koning.
 

O kind, ons geboren
liggend in de kribbe
neem onze liefd' in genade aan!
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!
 

Komt, laten wij aanbidden
komt, laten wij aanbidden
komt, laten wij aanbidden die Koning.


Meer kerstliedjes op
kerstsongs.nl