In deze heilige Advent

In deze heilige Advent
waarin de kerk zich tot God wendt
en bidt om waakzaamheid en kracht
zien wij naar God die ons verwacht
 

In deze heilige Advent
bidden wij dat tot 's werelds end
geen duisternis, geen schrik of blaam
beletten om tot Hem te gaan

In deze heilige Advent
maakt ook de Doper ons bekend
dat Gods erbarmen ons omgeeft
waardoor de Heer ons schuld vergeeft

In deze heilige Advent
weerklinkt een stem in de woestijn
'Gods Zoon zal onze Redder zijn
bereidt de weg, slecht elk terrein'

In deze heilige Advent
predikt de Doper Zijn refrein 'Bekeert uw hart, op uw domein
moet heersen Die met U zal zijn

In deze heilige Advent
weerklinkt Maria's eigen groet
Trekt nu uw Heiland tegemoet
Kom Jezus Christus, kom met spoed

In deze heilige Advent
nu God zijn engel tot ons zendt 'Christus, Hij komt, Hij is nabij
Immanuel, maak ieder blij'

In deze heilige Advent
bidden wij dat God Jezus zendt
geboren in de donk're nacht
is Hij het Licht waarop ik wacht

Meer kerstliedjes op
kerstsongs.nl