Eer zij God in onze dagen

Eer zij God in onze dagen
eer zij God in deze tjd
mensen van het welbehangen
roept op aarde vrede uit

Gloria in excelsis Deo (2x)

Eer zij God die onze Vader
en die onze Koning is
Eer zij God die op de aarde
naar ons toe gekomen is

Gloria in excelsis Deo (2x)

Lam van God, Gij hebt gedragen
alle schuld tot elke prijs
geef in onze levensdagen
peis en vree, kyrieleis

Gloria in excelsis Deo (2x)

(Nederlands, protestants, W. Barnard, 1963)


Meer kerstliedjes op
kerstsongs.nl